Huang Xiao Ming, Deng Chao, and Tong Dawei in Peter Chan’s upcoming film.